• <optgroup id="vachr"><em id="vachr"><del id="vachr"></del></em></optgroup>
 • <optgroup id="vachr"></optgroup>
  1. <span id="vachr"><blockquote id="vachr"><nav id="vachr"></nav></blockquote></span>
   <optgroup id="vachr"></optgroup>

   <optgroup id="vachr"></optgroup>

   產品[

   國標色卡GB05-1426-2001

   ]資料
   如果您對該產品感興趣的話,可以 sendmsg
   產品名稱: 國標色卡GB05-1426-2001
   產品型號: GSB05-1426-2001(代替GSB G51001-94)
   產品展商: 其它品牌
   簡單介紹
   國標號>>GSB05-1426-2001(代替GSB G51001-94)>>共83種顏色國標色卡GB05-1426-2001


   國標色卡GB05-1426-2001的詳細介紹

   國標號
   >>GSB05-1426-2001(代替GSB G51001-94)
   >>共83種顏色    ,國標色卡GB05-1426-2001
    

   國標色卡配方-GSB05-1426-2001漆膜顏色標準樣卡

   P01淡紫

   鈦白         99.712% 

   甲苯胺紅      0.204%

   酞菁藍        0.084%

   B02 中灰

   鈦白        87.523%

   檸檬黃       5.959% 

   碳黑         5.348%

   鐵紅         1.170%

   BG01 中綠灰

   鈦白       92.306%

   淺鉻黃      5.887% 

   碳黑        1.671%

   鐵藍        0.316%

   P02

   鈦白         98.619%

   酞菁藍        0.731%

   大紅粉        0.650%

   B03 淡灰

   鈦白        94.123%

   鐵黃         3.165%

   碳黑         2.639%

   鐵藍         0.074%

   BG02 湖綠

   鈦白        82.92%

   檸檬黃      16.30%

   鐵藍         0.39%

   軟碳黑       0.39%

   PB01深(鐵)藍

   酞菁藍        71.61%

   鐵藍          13.88%

   鈦白           8.20%

   甲苯胺紅       6.32%

   B04 銀灰

   鈦白        93.748%

   鐵黃         4.472%

   碳黑         1.640%

   鐵藍         0.140%

   BG03 寶綠

   鈦白        66.96%

   檸檬黃      31.39%

   酞菁藍       1.58%

   軟碳黑       0.07%

   PB02深(酞)藍

   酞菁藍       93.605%

   鈦白          6.395%

   B05 ?;?/span>

   鈦白        97.628%

   檸檬黃       1.697%

   碳黑         0.641%

   鐵藍         0.034%

   BG04 鮮綠

   檸檬黃      55.82%

   鈦白        40.41%

   酞菁藍       3.54%

   鐵藍         0.23%

   PB03 中(鐵)藍

   酞菁藍        60.65%

   鐵藍          19.02%

   鈦白          20.33%

   B06 淡天(酞)藍

   鈦白        99.676%

   鐵黃         0.232%

   鐵藍         0.057%

   酞菁藍       0.035%

   BG05 淡湖綠

   鈦白       95.527%

   檸檬黃      3.185%

   中鉻黃      0.785%

   鐵藍        0.504%

   PB04 中(酞)藍

   酞菁藍       81.773%

   鈦白         18.227%

   B07 蛋青

   鈦白        98.573%

   淺鉻黃       1.042%

   鐵藍         0.221%

   鐵紅         0.164%

   G01 蘋果綠

   鈦白        79.95%

   檸檬黃      19.65%

   酞菁藍       0.20%

   軟碳黑       0.19%

   PB05 海藍

   鈦白          73.17%

   酞菁藍        25.00%

   鐵藍          1.730%

   軟碳黑         0.10%

   B08 稚藍

   鈦白        97.561%

   檸檬黃       2.174%

   酞菁藍       0.243%

   甲苯胺紅     0.023%

   G02 淡綠

   檸檬黃     98.121%

   酞菁藍      1.879%

   PB06 淡(酞)藍

   鈦白         75.345%

   群青         16.788%

   鐵藍          7.234%

   檸檬黃        0.632%

   B09 寶石藍

   鈦白        83.579%

   檸檬黃      12.996%

   酞菁藍       3.224%

   碳黑         0.201%

   G03 艷綠

   檸檬黃      96.24%

   酞菁藍       3.32%

   艷佳麗黃     0.44%

   PB07 淡(鐵)藍

   鈦白          93.38%

   鐵黑           6.33%

   軟碳黑         0.29%

   B10 鮮藍

   鈦白        79.151%

   檸檬黃      11.810%

   酞菁藍       9.039%

   G04 中綠

   酞菁綠      57.55%

   中鉻黃      37.59%

   鈦白         6.50%

   碳黑         0.44%

   PB08 藍灰

   鈦白         78.321%

   鐵藍         15.431%

   中鉻黃        3.799%

   碳黑          2.449%

   B11 淡海(鐵)藍

   鈦白        79.269%

   鐵黃        10.935%

   酞菁藍       9.029%

   甲苯胺紅     0.767%

   G05 深綠

   酞菁綠      76.90%

   中鉻黃      16.15%

   鈦白         6.50%

   碳黑         0.44%

   PB09 天(酞)藍

   鈦白         87.949%

   群青          9.535%

   酞菁藍        1.270%

   檸檬黃        1.246%

   B12 中海(鐵)藍

   鈦白        60.714%

   深鉻黃      19.507%

   鐵藍        12.151%

   酞菁藍       7.628%

   G06 橄欖綠

   鐵黃        53.49%

   酞菁綠      33.74%

   碳黑         9.97%

   鈦白         2.81%

   PB10 天(鐵)藍

   鈦白         97.888%

   鐵藍          1.109%

   檸檬黃        0.662%

   鐵黃          0.341%

   B13 深海(鐵)藍

   鐵藍        34.161%

   鈦白        33.119%

   鐵黃        30.874%

   酞菁藍       1.846%

   G07 蛋殼綠

   鈦白       97.724%

   檸檬黃      1.654%

   鐵紅        0.565%

   酞菁藍      0.056%

   PB11 孔雀藍

   鈦白         51.086%

   酞菁藍       45.922%

   檸檬黃        2.922%

   B14 景藍

   檸檬黃      51.670%

   鈦白        34.315%

   酞菁藍      14.015%

   G08 淡蘋果綠

   鈦白       93.131%

   檸檬黃      4.452%

   鐵黃        2.199%

   酞菁藍      0.219%

   B01 深灰

   鈦白         80.178%

   碳黑         12.666%

   鐵黃          6.375%

   鐵藍          0.781%

   B15 艷藍

   鈦白        53.236%

   檸檬黃      35.255%

   酞菁藍       7.939%

   淺鉻黃       3.570%

   G09 深豆綠

   鈦白       49.621%

   鐵黃       32.463%

   淺鉻黃     15.446%

   酞菁藍      2.470%

   G10 飛機灰

   鈦白         97.361% 

   鐵黃          1.810%    

   碳黑          0.799%

   鐵藍          0.031%

   Y03 奶油

   鈦白         86.59%

   檸檬黃       13.31%     

   大紅粉        0.10%

   YR04 桔黃         

   GY01 豆綠

   鈦白          76.45%

   檸檬黃        19.39%

   中鉻黃         3.92%

   酞菁藍         0.25%

   Y04 象牙

   鈦白         84.89%

   中鉻黃       11.98%

   檸檬黃        3.12%

   YR05 棕色

   鐵紅        74.87%

   鐵黃        17.14%

   軟碳黑       5.83%

   鈦白         2.16%

   GY02 紡綠

   鈦白          54.85%

   中鉻黃        42.18%

   軟碳黑         2.02%

   鐵藍           0.95%

   Y05 檸黃

   淺鉻黃      83.639%

   鈦白        16.351%

   鐵藍         0.005%

   YR06 棕黃

   中鉻黃     94.969%

   鈦白        2.555%

   甲苯胺紅    2.202%

   碳黑        0.274%

   GY03 橄欖灰

   鈦白          69.14%

   中鉻黃        25.63%

   軟碳黑         3.99%

   檸檬黃         1.24%

   Y06 淡黃

   淺鉻黃      86.108%

   鈦白        13.888%

   鐵藍         0.004%

   YR07 深棕色

   中鉻黃     52.850%

   鐵紅       44.536%

   碳黑        1.520%

   鈦白        1.093%

   GY04 草綠

   中鉻黃        87.71%

   軟碳黑         8.69%

   鐵藍           2.25%

   鈦白           1.35%

   Y07 中黃

   中鉻黃      97.25%

   鈦白         2.75%

   R01 鐵紅

   鐵紅        97.27%

   中鉻黃       2.73%

   GY05 褐綠

   中鉻黃        68.99%

   鈦白          17.40%

   軟碳黑        13.21%

   大紅粉         0.40%

   Y08 深黃

   鈦白        51.53%

   艷佳麗黃    48.40%

   大紅粉       0.07%

   R02朱紅

   鉬鉻紅     87.074%

   大紅粉     12.926%

   GY06 軍車綠

   中鉻黃       57.864%

   鐵紅         24.070%

   鈦白         13.028%

   鐵藍          5.038%

   Y09 鐵黃

   鐵黃        77.93%

   中鉻黃      14.87%

   鈦白         7.19%

   軟碳黑       0.01%

   R03 大紅

   GY07 豆蔻綠

   鈦白         54.848%

   檸檬黃       42.427%

   鐵黃          2.213%

   酞菁藍        0.462%

   Y10 軍黃

   深鉻黃     71.218%

   鐵紅       18.397%

   鈦白        7.010%

   碳黑        3.374%

   R04 紫紅

   GY08 果(酞)綠

   鈦白         90.536%

   檸檬黃        8.545%

   鐵黃          0.833%

   酞菁藍        0.085%

   Y11 乳白

   鈦白       98.81%

   淺鉻黃      0.586%

   深鉻黃      0.378%

   鐵紅        0.226%

   R05 桔紅

   GY09 冰灰

   鈦白         98.984%

   淺鉻黃        0.806%

   碳黑          0.161%

   中鉻黃        0.049%

   Y12

   鈦白       95.200%

   檸檬黃      2.311%

   深鉻黃      2.002%

   鐵紅        0.487%

   RP01 粉紅

   鈦白        99.570%

   大紅粉       0.250%

   甲苯胺紫紅   0.180%

   GY10 機床灰

   鈦白         78.632%

   鐵黃         16.718%

   碳黑          4.458%

   酞菁藍        0.192%

   Y13 淺黃灰

   鈦白       91.849%

   深鉻黃      3.805%

   鐵黃        3.358%

   碳黑        0.987%

   RP02 淡粉紅

   GY11 玉灰

   鈦白         91.065%

   鐵黃          8.364%

   碳黑          0.390%

   酞菁藍        0.180%

   YR01 淡棕

   鐵黃        71.20%

   鐵紅        28.51%

   軟碳黑       0.29%

   RP03 玫瑰紅

   Y01 駝灰

   鈦白          72.69%

   中鉻黃        25.32%

   軟碳黑         1.52%

   大紅粉         0.47%

   YR02 赫黃

   鐵黃        62.38%

   鐵紅        32.61%

   軟碳黑       4.23%

   鈦白         0.78%

   RP04 淡玫瑰紅

   Y02 珍珠

   鈦白          97.43%

   中鉻黃         2.55% 

   軟碳黑         0.02%

   YR03 紫棕

   鐵紅        70.88%

   軟碳黑      14.12%

   鐵黃        12.39%

   鈦白         2.61%

   聲明:此配方只做參考;本網站對此配方不付任何法律責任,謝謝合作。

   空白處表示該顏料很微量,或為單純顏料。

    

    

   產品留言
   標題
   聯系人
   聯系電話
   內容
   驗證碼
   點擊換一張
   注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
   2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!   天津市福元銘儀器設備有限公司
   電話:13516267027   傳真:022-25817282
   地址:天津市經濟技術開發區濱海新區杭州道仕嘉花園  郵編:300451
    
   天堂网在线最新版www中文网
  2. <optgroup id="vachr"><em id="vachr"><del id="vachr"></del></em></optgroup>
  3. <optgroup id="vachr"></optgroup>
   1. <span id="vachr"><blockquote id="vachr"><nav id="vachr"></nav></blockquote></span>
    <optgroup id="vachr"></optgroup>

    <optgroup id="vachr"></optgroup>